Category: Vận May Cuộc Sống

Quá Khứ Suy Sụp Của Chứng Khoán

Những năm 2004, sự nghiệp của tôi đạt đến phong độ cao nhất. Khi cùng lúc tôi đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị của 2 công ty lớn nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Tôi được người ta mệnh danh là doanh nhân …